Top

Jirofo

Jirofo


Jirofo


Jirofo

تپه سیلک :«نزدیک به پنج هزار سال پیش از میلاد مردم غارنشین فلات ایران در پی دگرگونی‌هایی که از لحاظ آب و هوا و تشکیل مزارع و چمنزارها به وجود آمد به دشت‌ها روی آوردند و زندگی تازه‌ای را آغاز کردند و در تمدن آن‌ها نسبت به دوران‌های پیشین پیشرفت بیشتری دیده شد. کهن‌ترین مردم دشت‌نشین، مردم محل سیلک (Sialk) نزدیک کاشان بودند که آثار زندگی ایشان را در آن‌جا به دست آورده‌اند.» میدان‌گاه باستانی سیَلْک در منطقه فین کاشان واقع شده‌است و پیشینه ای نزدیک به هفت هزار سال دارد. سیلک یکی از مکان‌های تاریخی


Jirofo


Jirofo

Tappeh-ye Choghā Mīsh (Persian language; ČOḠĀ MĪŠ) dating back to 6800 BC, is the site of a Chalcolithic settlement in Western Iran, located in the Khuzistan Province on the Susiana Plain. It was occupied at the beginning of 6800 BC and continuously from the Neolithic up to the Proto-Literate period.


Jirofo


Jirofo

Trypillian vase. The Cucuteni-Trypillian culture ( Cucuteni in Romanian and Trypilska in Ukrainian) is a Neolithic–Eneolithic archaeological culture (ca. 5200 to 3500 BC) in Eastern Europe. It extends from the Carpathian Mountains to the Dniester and Dnieper regions, centered on modern-day Moldova and covering substantial parts of western Ukraine and northeastern Romania, encompassing an area of 350,000 km2 (140,000 sq mi), with a diameter of 500 km (300 mi; roughly from Kyiv)


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo


Jirofo